O MNĚ


PRÁCE V ZASTUPITELSTVU

V roce 2018 jsem byl zvolen členem zastupitelstva města Hradec Králové za Hradecký demokratický klub. V souvislosti s komunálními volbami jsme před dvěma lety vypracovali dokument Vize pro Hradec Králové.

Hned po volbách jsme se usilovně snažili o vytvoření vedení města složeného ze středopravých demokratických stran, bohužel došlo ke sjednání koalice v čele s ODS a ANO. Již první dva roky fungování vedení města ukázaly, že jsou ve vedení města lidé bez potřebné odbornosti a že jde o uspořádání nefunkční, s výjimkou jediného náměstka.

Z pozice opozičního zastupitele se věnuji zejména otázkám dlouhodobého rozvoje města, jako je příprava územního plánu, strategie rozvoje města a kvalitní hradecká architektura a urbanismus. Jsem aktivním členem Výboru pro územní plánování a rozvoj města, který se vyjadřuje k novým rozvojovým projektům v Hradci. Rovněž se snažím komunikovat s podnikateli a jinými zástupci soukromé sféry. S nimi je na jednu stranu potřeba spolupracovat, aby v Hradci vznikala nová výstavba, tam kde je to vhodné. Na druhou stranu je však třeba zájmy města důsledně bránit a stanovit jim pevně mantinely, aby v Hradci vznikala architektonicky kvalitní výstavba za podmínek výhodných pro město. Je smutnou skutečností, že současné vedení města je v této oblasti často velmi pasivní.

MÁ PRÁCE NA ROZVOJI HRADCE A CELÉHO HRADECKÉHO REGIONU

Během dvou let v zastupitelstvu jsem se věnoval zejména následujícím záležitostem:

  • Rekonstrukce Benešovy třídy
  • Přijetí nového územního plánu
  • Vyřešení neoprávněné stavby společnosti CPT v ulici Bratří Štefanů
  • Úprava charakteru výstavby nového bytového domu v Kuklenách vedle základní školy
  • Výstavba fotbalového stadionu
  • Řešení území v ulici Hořické a parku Skleněnka
  • Řešení situace v lokalitě Na Plachtě
  • Problematika parkování na Velkém náměstí