O MNĚ

KDE POMÁHÁM, CO PODPORUJI

Zastupitelstvo Města Hradec Králové

Již více než dva roky jsem členem zastupitelstva města Hradec Králové. Při práci zastupitele se zaměřuji zejména na otázky dlouhodobého rozvoje města, jako je příprava územního plánu, strategie rozvoje města a kvalitní hradecká architektura a urbanismus. Jsem aktivním členem Výboru pro územní plánování a rozvoj města.

Bezplatné centrum právního a finančního poradenství

Společně s rodinnou firmou Pultar a partneři s.r.o. a kolegyní Mgr. Petrou Andršovou, LL.M. jsem v Hradci Králové založil Bezplatné centrum právního a finančního poradenství. Záměrem této aktivity je pomoci občanům zorientovat se v mnohdy složitých právních nebo finančních otázkách, doporučit jim vhodný způsob řešení včetně informace, na koho se mohou obrátit a v jakém případě mají právo na bezplatnou právní pomoc zajišťovanou Českou advokátní komorou.

Institut životních hodnot Eticia

Dlouhodobě podporuji institut Eticia 21, který se věnuje zkoumání lidských a občanských hodnot, a to jak vědeckou, tak populárně zábavnou formou. Pokud si chcete ověřit vlastní nebo partnerské hodnoty, neváhejte si vyzkoušet hodnotovou hru Eticia 21 na stránkách www.eticia21.cz.

Festival architektury Architecture Week a dětský festival architektury Hravý architekt.

Již mnoho let podporuji aktivity společnosti Architecture week (www.architectureweek.cz) a spolku Hravý Architekt (www.hravyarchitekt.cz), které zahrnují organizace výstav a publikace v oblasti architektury a urbanismu, podporu regionálního rozvoje a představování architektury hravou formou dětem, ať již v řadě měst u nás doma, nebo v zahraničí v mnoha státech Evropy a dalších kontinentů.

Nadace Via

Dlouhodobě podporuji Nadaci Via (www.nadacevia.cz) která je zaměřena na podporu regionálních komunitních projektů a představuje mezinárodní trendy v oblasti filantropie a veřejně prospěšných aktivit. Nadace Via je dle mého názoru jednou z nejlépe fungujících nadací u nás a všem, kteří připravují nějaký komunitní projekt, Nadaci Via doporučuji.

Nadační fond nezávislé žurnalistiky

V posledních letech jsem měl rovněž možnost podpořit Nadační fond nezávislé žurnalistiky (www.nfnz.cz), který podporuje nezávislou žurnalistiku u nás. V situaci, kdy je naprostá většina českých médií rozdělena mezi finančně oligarchické skupiny, jde o velmi důležitou činnost přispívající k udržení nezávislosti medií. Na Nadačním fondu nezávislé žurnalistiky oceňuji mimo jiné i to, že velmi pečlivě vybírá své spolupracující partnery, zejména transparentní a hodnotově orientované představitele české podnikatelské sféry.

Paměť národa

Doma v Hradci podporuji hradeckou organizaci Paměť národa (www.pametnaroda.cz) a nově jsem rovněž členem kolegia. Zkoumání a představování naší minulosti ve složitých dobách totalitního režimu je velmi záslužnou činností. Z naší minulosti bychom se měli snažit se co nejvíce poučit.

Člen správní rady Univerzity Hradec Králové

Je mi velikou ctí, že jsem byl v loňském roce jmenován členem Správní rady Univerzity Hradec Králové. Jako člen správní rady jsem se aktivně zapojil do aktivit univerzity při coronavirové krizi, zejména do akce Hradec tiskne štíty. Jako člen Správní rady UHK bych se chtěl zaměřit na rozvoj univerzitního kampusu u soutoku a na spolupráci univerzity se soukromým sektorem v oblasti inovací.