PRÁVNÍ OKÉNKO

Pozor na souhlas od architekta!

19.03.2017

Víte, že… když uzavřete s architektem smlouvu o dílo na architektonický návrh a projekt připravovaného domu, potřebujete souhlas architekta s následnými úpravami jeho návrhu, které si chcete udělat sami např. poté, co s původním architektem ukončíte spolupráci?

Přípravu architektonického návrhu upravíme písemnou smlouvou o dílo, uzavřenou s architektem ve smyslu ustanovení občanského zákoníku upravujících tuto smlouvu. Architektonický návrh a jeho právní úprava však současně podléhá pří- slušným ustanovením autorského zákona.

Pokud se tedy rozhodnete v určité fázi projektu architektonický návrh upravit, s architektem se rozejdete, případně má s jeho architektonickým návrhem pracovat jiný architekt, má k architektonickému návrhu nadále autorská práva původní architekt a pro další práci s návrhem potřebujeme jeho souhlas.

Pokud s tímto dopředu nepočítáme, můžeme se dostat do problémové situace, jíž je nemožnost legálně pracovat s architektonickým návrhem, a bude tedy nutno se s původním architektem pokusit obchodně dohodnout, což může znamenat i to, že budeme muset původnímu architektovi za jeho souhlas zaplatit určitou finanční částku.

Tuto situaci však můžeme bez problémů vyřešit jednoduše tak, že při uzavírání písemné smlouvy o dílo sjednáme do této smlouvy tzv. licenci, tedy právo k tomu, bezplatně architektonický návrh upravit, převádět či s ním jinak nakládat – v takovém případě můžeme s architektonickým návrhem dále disponovat v zásadě bez omezení.

ZPĚT NA CENTRUM PRÁVNÍ POMOCI