PRÁVNÍ OKÉNKO

Je možné požadovat vrácení daru?

19.03.2017


Víte, že... můžete požadovat vrácení daru v případě, že se vůči vám nechová ten, komu dar dáte, slušně a s vděkem? Nový občanský zákoník umožnuje v případě, že obdarovaný poruší dobré mravy a dárci tak ublíží, požadovat vrácení celého daru, a pokud ho už obdarovaný nemá, například ho zničil nebo prodal, jeho zaplacení v penězích.

Právo požadovat vrácení daru mají dokonce v případě úmrtí dárce i jeho dědicové, pokud dárce nemohl dar odvolat sám např. z důvodů vyšší moci, tedy z důvodů, které dárce nemohl ovlivnit, například pokud byl těžce nemocný.

Požadovat vrácení daru však nemůžeme kdykoliv, je tak třeba učinit nejdéle do jednoho roku ode dne, kdy nám obdarovaný ublížil, nebo kdy jsme se o takovém jednání dozvěděli. Dědicové pak mohou požadovat vrácení daru do jednoho roku od smrti dárce.

ZPĚT NA CENTRUM PRÁVNÍ POMOCI