PRÁVNÍ OKÉNKO

Soused chová v bytě tygra, co mám dělat a jak se proti tomu bránit?

19.03.2017

Chov tygra jako nebezpečného zvířete je státem přísně limitován. Pokud již soused v bytě tygra chová, znamená to, že jej má buď nezákonně bez povolení či mu k tomuto chovu dali příslušné orgány státní správy povolení a jedná tak prater legem (v souladu s právem). Tak jako tak lze s jistotou konstatovat, že téměř žádný byt nedokáže nahradit přirozené životní podmínky k chovu tygra a tak je toto zvíře chováno v nevhodných podmínkách.

K nápravě se proto můžete obrátit na místně příslušnou veterinární správu s podnětem k prošetření podmínek, v jakých je tento tygr chován. Kočkovitá šelma, jíž je tygr, potřebuje ke svému životu rozlehlé území, které však byt nemůže poskytnout.

Dále se můžete obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností s podnětem na zahájení přestupkového řízení.

Jelikož chov takového tygra s sebou nese i zvýšené zvukové projevy zvířete - hluk, dále pak pach, případně i strach z útěku zvířete (tedy celkově imise), můžete jako vlastník sousedního bytu podat k soudu tzv. zápůrčí (také nazývanou jako negatorní) žalobu na zdržení se protiprávního stavu, na jejímž základě bude soused povinen zdržet se veškerých těchto projevů, které jeho sousedy obtěžují.

V trestněprávní rovině může v závažných případech chovatel tygra (soused) naplnit i znaky skutkových podstat trestných činů týrání zvířat a zanedbání péče o zvíře v nedbalosti podle §§ 302 a 303 trestního zákoníku a proto se můžete obrátit také na orgány Policie České republiky.

ZPĚT NA CENTRUM PRÁVNÍ POMOCI