PRÁVNÍ OKÉNKO

Exekuce - chtějí vám zabavit majetek kvůli exekučnímu řízení někoho jiného?

19.03.2017

Dobrý den,
jak mám postupovat, když exekutor zabavil na uspokojení pohledávky za mým bývalým manželem movité věci v mém vlastnictví?
Tazatelka J. K.

Odpověď:
Dobrý den,
uspokojení pohledávky oprávněného prodejem movitých věcí povinného je poměrně častým případem řešení exekucí. V případě, kdy exekutor zajistí a sepíše do soupisu movitých věcí ty věci, k nimž Vám svědčí Vaše vlastnické právo, je nezbytné podat tzv. vylučovací žalobu, tj. návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Tento návrh se podává u exekutora, který věci pojal do soupisu, a to do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu věcí.

K návrhu je vždy nezbytné připojit listinné důkazy, svědčící Vašemu vlastnickému právu, tj. nákupní doklady, paragony, jiné listiny, prokazující Vaše vlastnické právo, případně si zajistit svědky apod.

Ve Vašem případě je navíc důležité zohlednit otázku, zda zabavené věci patřily do společného jmění manželů (SJM), anebo byly ze SJM vyloučeny a byly ve Vašem výlučném vlastnictví. Za tímto účelem je vhodné zajistit jako důkazy listiny, prokazující délku trvání manželství (to znamená od kdy do kdy) vzhledem k datu nabytí movitých věcí, zahrnutých do exekučního soupisu.

S pozdravem
Bezplatná právní poradna Mgr. Jana Holáska, LL.M.
Jan Sedláček, vedoucí poradny

ZPĚT NA CENTRUM PRÁVNÍ POMOCI