PRÁVNÍ OKÉNKO

Soused kouří ve společných prostorách domu mentolové cigarety, které smrdí jako tygří mast a štípou mě do očí. Já jako těhotná pak končívám často nad záchodovou mísou. Jak zjednat nápravu?

19.03.2017

Kouření ve společných prostorách domu je velmi rozšířeným problémem, který se dotýká mnoha lidí a narušuje sousedské vztahy. Vždy tedy záleží, nakolik jsou Vaše vztahy se sousedem dobré či nikoli a zda postačí prostá domluva. Lidé se občas odvolávají na domovní řád, nicméně je důležité podotknout, že domovní řád má sám o sobě víceméně pouze proklamativní charakter a jeho vymahatelnost je téměř nulová.

Pokud vzájemná dohoda nevede k nápravě a Vaše stížnost na souseda, kouřícího ve společných prostorách domu mentolové cigarety, jejichž pach Vám připomíná tygří mast, po níž se Vám (navíc jako těhotné) dělá nevolno, je neúčinná, lze v zásadě na Váš dotaz reagovat poukazem na obtěžování kouřem či pachem, což jsou obvyklé imise, jimiž soused obtěžuje souseda.

Je pravdou, že v našem právním řádu (konkrétně v občanském zákoníku, účinném od 1. 1. 2014) jsou imise jako takové definovány v zásadě jako pronikání účinků činnosti, konané na jedné nemovitosti, na nemovitost druhou, což není zcela Váš případ. Rovněž tak se má vlastník (podle ustanovení § 1013 občanského zákoníku) zdržet všeho, co působí, že „...pach, kouř. aj...,“ vnikají na pozemek jiného souseda v míře nepřiměřené místním poměrům.

Pokud byste vůči Vašemu sousedovi argumentovala zákazem těchto imisí, mohl by teoreticky reagovat tak, že se nejedná o pronikání imisí na cizí nemovitost (pozemek).

V takovém případě doporučujeme, abyste výše uvedenou argumentaci analogicky rozšířila poukazem na nezbytnost výkonu práv institutu bytového spoluvlastnictví (což je problematika, upravená v ustanoveních §§ 1158-1222 OZ). V tomto případě výkon spoluvlastnických práv jednoho spoluvlastníka nesmí být v rozporu s právy a právem chráněnými zájmy dalších spoluvlastníků. Společné prostory Vašeho domu (včetně pozemku pod domem) jsou pochopitelně ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotlivých bytů, resp. bytových jednotek. Touto jednotkou se rozumí spojení jak bytu, tak i spoluvlastnického podílu na společných částech domu. Proto soused, který tyto společné prostory zatěžuje výše uvedenými imisemi, by měl samozřejmě tohoto obtěžování zanechat, a to zvláště s přihlédnutím k Vašemu stavu (gravidita).

V takovém případě doporučujeme, abyste relevantním způsobem (tj. nejlépe písemně doporučeným dopisem, případně mailem) vyzvala souseda k zanechání těchto imisí, resp. takového výkonu jeho spoluvlastnického práva, který Vás jako dalšího spoluvlastníka nad míru přiměřenou obtěžuje a navíc Vám působí zdravotní problémy s tím, že mu určíte datum, od něhož očekáváte zanechání této obtěžující činnosti. V případě, že Váš soused obtěžování pachem a kouřem nezanechá, doporučujeme obrátit se na přestupkový odbor Vašeho nejbližšího orgánu státní správy (Obecní úřad, Městský úřad).

Současně doporučujeme, abyste si u Vaší ošetřující lékařky zajistila posudek, který Vám i z odborného hlediska potvrdí, že kouř a pach, mající původ u souseda, je nejen obtěžující, ale, a to zvláště ve Vašem případě, patrně i zdraví ohrožující.

Pokud u přestupkového řízení neuspějete, pochopitelně i tento Váš nárok lze následně řešit soudní žalobou.

S pozdravem
Jan Sedláček
vedoucí Bezplatné právní poradny – informačního centra Mgr. Jana Holáska, LL.M.

ZPĚT NA CENTRUM PRÁVNÍ POMOCI