PRÁVNÍ OKÉNKO

Daň z nabytí nemovitosti – kdo a kdy ji platí a jak se stanoví její výše?

19.03.2020

Pokud kupujeme anebo směňujeme s někým nemovitost, ať už byt, dům, nebo pozemek, je nutné při převodu zaplatit daň z nabytí nemovitosti, která je stanovena ve výši 4 % z předmětné nemovitosti. Z čeho se však výše daně počítá? Nejčastěji jako 4 % z kupní ceny nemovitosti, méně často jako 4 % z části tzv. směrné hodnoty, podle toho, která částka je vyšší. Zejména v případech, kdy je kupní cena stanovena poměrně nízko, použije se pro výpočet daně směrná hodnota, což je tabulkově stanovená cena nemovitosti stanovená podle vyhlášky ministerstva financí. Naopak ve většině případů již neplatí povinnost nechat si vyhotovit znalecký posudek na stanovení hodnoty nemovitosti – to v minulosti znamenalo další náklady spojené s převodem nemovitosti.

Od 1. 11. 2016 dále došlo k významné změně z hlediska osoby plátce daně - nyní musí zaplatit daň nabyvatel nemovitosti (tj. zpravidla kupující). Současně bylo zrušeno ručení druhé strany za to, zda nabyvatel daň zaplatí – i když tedy nabyvatel daň neuhradí, převodce (prodávající) se nemusí o svůj majetek bát. Na závěr je třeba zmínit, že povinnost uhradit daň z nabytí nemovitosti se neuplatní u nových staveb, u kterých jde o jejich první prodej od postavení. Daň z nabytí nemovitosti také není třeba platit u darování nemovitosti – tam nicméně připadá v úvahu případně daň z příjmu.

ZPĚT NA CENTRUM PRÁVNÍ POMOCI