PRÁVNÍ OKÉNKO

Jak pronajímat byt aneb práva pronajímatele při nájmu bytu nebo domu

19.03.2020

Dnes se podíváme na to, jaká práva zákon přiznává pronajímateli bytu. Nájemce má především povinnost dodržovat v bytě náležitý pořádek obvyklý podle místních poměrů. Pokud se strany ve smlouvě nedohodnou jinak, zajišťuje v bytu drobnou údržbu a drobné úpravy nájemce. Co se považuje za běžnou údržbu a drobné opravy, je s účinností od 1. 1. 2016 vymezeno v nařízení vlády o údržbě. Mezi takové opravy a údržbu přitom patří i opravy podlah, zámků, oken nebo dveří.

Nastěhuje-li se nájemce do bytu, který není způsobilý k obývání, musí to pronajímateli namítnout hned při nastěhování, později to není možné. Namítat tento stav nájemce však nemůže, pokud stav bytu znal už před nastěhováním. Pronajímatel si může dále ve smlouvě ujednat každoroční zvyšování nájemného. Nájemné může pronajímatel zvýšit i jednostranně, pokud provede takové stavební úpravy, které zvýší užitnou hodnotu bytu (např. zateplení domu, výměnu oken apod.). Nájemce je též povinen strpět, že pronajímatel bude v bytě nebo v domě některé stavební úpravy.

Konečně má pronajímatel má právo požadovat po nájemci zaplacení kauce až ve výši trojnásobku nájmu, při vracení kauce při ukončení nájmu má pak právo si z kauce strhnout vše, co mu nájemce z nájmu dluží.

ZPĚT NA CENTRUM PRÁVNÍ POMOCI