PRÁVNÍ OKÉNKO

Konec nájmu - jak a kdy lze nájem ukončit?

19.03.2020

V dalším právním okénku opět navazujeme na téma týkající se nájmu bytů a domů, tentokrát se však zaměříme na zánik smlouvy o nájmu. V zásadě rozlišujeme tři základní způsoby ukončení – výpovědí, dohodou a uplynutí doby u nájmu na dobu určitou.

U ukončení nájmu dohodou si strany mohou dohodnout jakýkoliv termín ukončení nájmu a nemusí zde být zákonný důvod pro ukončení, s dohodou však logicky musí souhlasit obě dvě strany. Naproti tomu výpověď je vždy jednostranná (tj. podává ji buď pronajímatel, nebo nájemce), musí být písemná a musí dojít druhé straně. Pokud výpověď podává pronajímatel, musí vždy uvést ve výpovědi důvod výpovědi a musí nájemce poučit, že má právo vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je taková výpověď neplatná.

Pronajímatel může podat výpověď pouze z důvodů stanovených zákonem, které nelze nájemní smlouvou rozšiřovat. Nejčastějšími důvody jsou hrubé porušení povinností nájemcem (např. dluží-li nájemné alespoň za 3 měsíce anebo poškozuje-li závažným způsobem byt) anebo v případě, že pronajímatel anebo jeho příbuzný potřebuje v bytě sám bydlet. Nájemce může na rozdíl od pronajímatele vypovědět nájem z jakéhokoliv důvodu, avšak pouze u nájmu na dobu neurčitou. Výpovědní doba je ze zákona stanovena na 3 měsíce.

Nájem naopak neukončí změna vlastníka bytu (např. při jeho prodeji), původní ani nový vlastník bytu (pronajímatel) nemůže z tohoto důvodu dokonce nájem ani vypovědět.

ZPĚT NA CENTRUM PRÁVNÍ POMOCI