PRÁVNÍ OKÉNKO

Může mi pronajímatel zakázat psa v bytě, popřípadě co se stane, když si ho pořídím bez jeho souhlasu? Aneb další změny u nájmu bytu.

19.03.2020

Nový občanský zákoník přináší některé novinky ohledně nájmu domů a bytů. Příkladem může být právo nájemce dát třetí osobě část bytu do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele, pokud v bytě sám trvale bydlí. Hojně diskutovaným je oprávnění nájemníků chovat v bytě zvíře – to nyní nelze zakázat. Pokud totiž chov nepůsobí pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu nepřiměřené obtíže (což se obtížně prokazuje), má nájemce právo toto zvíře v bytě chovat i bez souhlasu pronajímatele. Pokud však zvíře zvýší náklady na údržbu společných částí domu (např. kvůli schodům znečištěným psem), je nájemce povinen tyto náklady pronajímateli nahradit.

Další změnou je například konkludentní (tzn. bez písemného dodatku k uzavřené nájemní smlouvě) prodloužení nájmu. Toto v praxi znamená, že pokračuje-li nájemce v užívání bytu alespoň 3 měsíce po jeho skončení, a pronajímatel písemně nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že se nájem prodlužuje, a to na stejnou dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše však na 2 roky.

ZPĚT NA CENTRUM PRÁVNÍ POMOCI