PRÁVNÍ OKÉNKO

Dům už bez pozemku nekoupíte aneb stavba součástí pozemku

19.03.2020

Podle nového občanského zákoníku je stavba součástí pozemku a nelze s ní disponovat (prodat, darovat apod.) odděleně od pozemku. To představuje výrazný obrat od předchozí právní úpravy, která u nás platila více jak 60 let – totiž, že bylo možné, aby vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby byly dvě odlišné osoby. To však v praxi přinášelo nemalé problémy, neboť v případě neshody mezi nimi v zásadě pozemek nebo stavbu nelze oddělit a přestěhovat.

Nově však platí, že „prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech, je součástí pozemku“. To se přitom týká nejenom staveb, nedílnou součástí pozemku jsou i stromy, rostliny nebo jiná připevněná zařízení (např. stroje). Na druhou stranu, součástí pozemku se nestávají inženýrské sítě (vodovody, kanalizace) nebo třeba metro. Nakonec je vhodné říci, že pokud je v současné době vlastník pozemku odlišný od vlastníka stavby, mají mezi sebou pouze předkupní právo, jakmile se však pozemek a stavba „setkají“ pod jediným vlastníkem, splynou a není je možné nadále rozdělit.

ZPĚT NA CENTRUM PRÁVNÍ POMOCI