PRÁVNÍ OKÉNKO

Co je to výměnek a koho se týká aneb jak se (staro)nově zajistit na stáří

19.03.2020

Už je to pár let, co byl do našeho právního řádu znovu zaveden institut výměnku. Lze jej využít například pokud rodiče chtějí svým dětem převést dům nebo byt, ale zároveň v něm chtějí sami bydlet. Smlouvou o výměnku si tak mohou „vymínit“ od vlastníka nemovitosti různé požitky, úkony nebo práva – zpravidla zajištění bydlení, ale i např. pomoc s úklidem, nákupy nebo i placení určité finanční částky. Výměnek může být dohodnut na dobu života původního vlastníka nemovitosti (nejčastěji rodičů) nebo na stanovenou dobu.

Výměnek se zřizuje uzavřením tzv. smlouvy o výměnku. V souvislosti se zřízením výměnku lze však zároveň doporučit, aby byl zapsán do katastru nemovitostí k převáděné nemovitosti jako tzv. reálné břemeno. To se zapisuje do katastru nemovitostí zpravidla ještě před převodem (darováním) nemovitosti a má za cíl zaručit, že výměnek bude trvat bez ohledu na vlastníka nemovitosti. Právo přitom pamatuje i na situace, kdy dojde ke zkáze nemovitosti (např. dům shoří) anebo se ten, kdo má z výměnku práva (výměnkář), dostane do nouze anebo se mu přihodí nemoc nebo úraz. V takovém případě má vlastník nemovitosti povinnost opatřit výměnkáři náhradní bydlení anebo mu v nouzi pomoci.

ZPĚT NA CENTRUM PRÁVNÍ POMOCI