PRÁVNÍ OKÉNKO

„Sousede, půjčte mi rýč!“ Aneb co v praxi znamená výprosa - kdy můžu půjčenou věc požadovat zpátky?

19.03.2020

Každý z Vás se již jistě setkal s tím, že Vám doma chyběla určitá věc (např. nářadí) a tak jste vyrazili za sousedem s prosbou o její vypůjčení, koneckonců sousedé si musí pomáhat. Dokud máme se sousedy dobré vztahy a vypůjčené věci se nic nestane, vše je v pořádku. Problém však nastane, pokud se námi vypůjčená sekačka po pár minutách porouchá, kdo pak platí opravu? Řeší tohle vůbec zákon?

Pokud někomu půjčíme bezplatně určitou věc (např. knížku nebo rýč) a není určeno, kdy věc musíme vrátit a k jakému účelu ji musíme použít, jedná se o tzv. výprosu. Podstatné je, že za věc nepožaduje půjčitel žádné peníze – pak by se jednalo o zápůjčku, kterou zákon upravuje odlišně.

U výprosy platí, že ten, kdo nám věc půjčil, ji může chtít kdykoliv vrátit zpět, a to i když jsme právě v polovině zrytého záhonu a rýč tedy ještě aktuálně potřebujeme. Naopak my věc můžeme vrátit pouze v době, kdy tím půjčiteli nezpůsobíme jakékoliv obtíže (např. protože zrovna nebude doma anebo právě nebude mít v garáži pro vrácenou věc místo). V případě, že na půjčené věci způsobíme škodu, musíme ji také nahradit (zaplatit nový rýč), pokud však zároveň sousedovi dokážeme, že jsme ji používali přiměřeným způsobem (tj. přiměřeně s ohledem na stáří a stav půjčené věci), škodu hradit nemusíme. Naopak případnou škodu na věci hradíme vždy v případě, že věc půjčíme třetí osobě bez souhlasu půjčitele a ta věc poškodí. Konečně, pokud půjčenou věc ztratíme, musíme ji také zaplatit – pokud se však následně ztracená věc najde, je nutné ji vrátit původnímu vlastníkovi a ten nám naopak vrátí peníze zpět.

ZPĚT NA CENTRUM PRÁVNÍ POMOCI