PRÁVNÍ OKÉNKO

Dluží mi peníze, ale neuzavřel jsem s ním žádnou smlouvu, co s tím?

19.03.2020

I když půjčujeme peníze příbuzným nebo známým, je nutné dodržet určitou míru zdravé opatrnosti a zejména uzavřít o půjčce písemnou smlouvu. Co však dělat v případě, že jsme už peníze poskytli, žádnou smlouvu však „v ruce“ nemáme?

Předně je nutné říci, že písemnou smlouvu je možné uzavřít i dodatečně – ve smlouvě si s dlužníkem pouze potvrdíme, že byla určitého dne poskytnuta určitá částka a že dlužník má povinnost ji do určitého data uhradit věřiteli zpět. Podle nového občanského zákoníku tuto smlouvu nyní nazýváme „smlouvou o zápůjčce“. Podobnou funkci může plnit i tzv. dlužní úpis, což je listina, na které dlužník potvrdí existenci dluhu a listinu potvrdí svým podpisem. Ideálně si necháme od dlužníka podepsat tzv. uznání dluhu, ve které dlužník nepodmíněně uzná existenci dluhu a zároveň uzná i výši dluhu a důvod vzniku dluhu (např. na základě ústní smlouvy o zápůjčce ze dne…). Pokud dlužník navíc podepíše ověřeným podpisem (ověřit podpis lze např. na poště), je naše pozice velmi silná i pro případ, že by dlužník odmítl splácet anebo by např. zemřel a jeho dědic by se ke splácení neměl.

Co však dělat, pokud nám dlužník nic takového podepsat nechce? V takovém případě platí, že se musíme snažit získat co nejvíce podpůrných důkazů. Lze jedině doporučit nadále komunikovat písemně (i např. e-mailem nebo prostřednictvím zpráv), případně si na jednání s dlužníkem přizvat i další osoby jako svědky. Vždy je nutné dát si pozor i na promlčení dluhu – za 3 roky od splatnosti dluhu se dluh promlčí a my nemůžeme od dlužníka nadále nic požadovat, ledaže bychom do té doby podali na dlužníka žalobu anebo by nám podepsal uznání dluhu.

ZPĚT NA CENTRUM PRÁVNÍ POMOCI