PRÁVNÍ OKÉNKO

Jak se domoci splacení dluhu – krok za krokem

19.03.2020

Snad každému z nás se někdy stalo, že jsme někomu půjčili peníze nebo jinou věc, to ostatně patří k normálním mezilidským vztahům. Občas se však stane, že se dlužník k vracení nemá – buď zpravidla jen slibuje a vracení odkládá, anebo přestane úplně komunikovat. Jak však postupovat, pokud nám na vrácení dluhu opravdu záleží a nechceme nechat věc „jen tak“?

Především je nutné říci, že je třeba věc řešit co nejdříve. Splatný dluh se zpravidla promlčí do tří let ode dne, kdy jej dlužník měl poprvé splatit. Pokud dojde k promlčení dluhu, nemusí se následně věřitel jeho splacení vůbec domoci. Je proto nutné jednat včas a ještě před promlčením podat na dlužníka žalobu. Promlčení lze zabránit i tím, že dlužník podepíše tzv. uznání dluhu, pak se dluh promlčí až za 10 let.

Pokud se dlužník k vracení dluhu nemá, ačkoliv již měl dluh vrátit, je nutné mu zaslat předžalobní výzvu. Součástí předžalobní výzvy musí být zejména „výhružka“ věřitele, že pokud dlužník dluh nezaplatí nebo určitou věc nevrátí v určité lhůtě, věřitel podá bezodkladně žalobu. Výzva musí být zaslána nejméně 7 dní před podáním samotné žaloby k soudu. Zaslání předžalobní výzvy je důležité proto, že by nám bez ní u soudu nebyly uznány náklady na samotné (soudní) řízení.

V případě, že dlužník ani poté nezaplatí, je nutné podat na dlužníka žalobu, a v souvislosti s podáním žaloby uhradit soudní poplatek, který činí 1000 Kč, pokud je žalovaná částka do 20.000 Kč, pokud vymáháme vyšší částku, bude soudní poplatek vyšší. Pokud soud věc rozhodne v náš prospěch, můžeme následně splacení po dlužníkovi vymáhat i prostřednictvím exekutora.

ZPĚT NA CENTRUM PRÁVNÍ POMOCI