PRÁVNÍ OKÉNKO

Vadí mi sousedův neoplocený pozemek aneb máme povinnost mít pozemek oplocený?

19.03.2020

V dnešním právním okénku se podíváme na to, jestli máme povinnost oplotit pozemek, který vlastníme. Obecně platí, že tuto povinnost nemáme, je tedy pouze na vůli vlastníka pozemku, jestli pozemek oplotí či nikoliv. Oplotit pozemek však může nařídit soud, a to v případě, že hrozí vážná škoda a oplocení je vhodným a přiměřeným opatřením k jejímu odvrácení, anebo v případě, že je to potřebné k zajištění nerušeného výkonu sousedova vlastnictví k pozemku. Nemusí přitom jít o bezprostřední sousedy, podmínkou je, že oplocení pozemku by zamezilo rušení na pozemku v sousedství, tedy mezi pozemky je místní příslušnost. Při nařízení povinnosti oplotit pozemek pak soud musí získat stanovisko stavebního úřadu, není jím však nezbytně vázán. V praxi nařizují soudy oplocení pozemků zřídka, budou to např. případy opakovaně zalétávajících míčů ze hřišť nebo pronikání chovaných zvířat na sousední pozemky. Závěrem lze uvést, že ve výjimečných případech pak právní předpisy naopak stanoví, že je pozemek oplotit zakázáno – obecně je například zakázáno oplocovat les nebo pozemky v aktivní zóně záplavových území.

ZPĚT NA CENTRUM PRÁVNÍ POMOCI