PRÁVNÍ OKÉNKO

Ve stínu sousedovy zahrady aneb jak se bránit proti nežádoucímu zastínění Vašeho pozemku

19.03.2020

Nový občanský zákoník stanoví, že jako vlastník pozemku můžeme požadovat, aby soused nestavěl na svém pozemku v těsné blízkosti společné hranice pozemků, pokud k tomu máme rozumný důvod, např. pokud by stavba na sousedově pozemku měla stínit na náš pozemek. Pokud jde o novou stavbu, je třeba tuto námitku uplatnit již v řízení na vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, ledaže soused postavil stavbu bez povolení nebo stavbu nebylo třeba vůbec povolovat ve stavebním řízení.

Nový občanský zákoník rovněž umožnuje vlastníkovi pozemku se dožadovat, aby soused nevysadil stromy nebo keře v těsné blízkosti společné hranice pozemků - u stromů převyšujících 3 m zpravidla ve vzdálenosti alespoň 3 m od hranice pozemku, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Výjimkou jsou pak situace, kdy se na sousedním pozemku nachází les nebo sad, nebo pokud jde o zvláště chráněný strom. Ne všechno se však dá označit za stínění, samotné zamezení výhledu nebo rozhledu v důsledku nové stavby či stromů obecně není považováno za stínění a pouze z tohoto důvodu se nelze domáhat ochrany. Odstranění stromu pak můžeme požadovat nejen z důvodu stínu, ale i v případě, kdy nám kořeny sousedova stromu stojícího u hranice pozemku poškozují dům.

ZPĚT NA CENTRUM PRÁVNÍ POMOCI