PRÁVNÍ OKÉNKO

Pro míč k sousedovi a zpátky aneb věc nebo zvíře na cizím pozemku

19.03.2020

Už jsme se zabývali tím, jak zákon nahlíží na stromy a keře přesahující hranice pozemku, dnes se podíváme na to, jak řešit situaci, když se na sousedovu zahradu dostane naše věc anebo zvíře. Co můžeme např. dělat v případě, že naše děti zahodí míč přes plot k sousedovi a tam rozbije okno?

Obecně nám soused musí míč (nebo jinou věc) vrátit, anebo nám umožnit vstup na pozemek, abychom si mohli míč odnést. Podobně zákon řeší situaci, když nám k sousedovi zaběhne pes nebo jiné zvíře. V tomto konkrétním případě si však soused může míč ponechat, dokud mu nenahradíme vzniklou škodu (rozbité okno), má tedy k míči tzv. zadržovací právo. Konečně je třeba říci, že pokud by se míče nebo jiné věci či zvířata na sousedovu zahradu dostávaly až příliš často (nad míru přiměřenou poměrům), jednalo by se o tzv. imise a soused by se proti takovému „rušení“ mohl bránit i žalobou. Na nás by se pak vztahovala povinnost zabránit takovému rušení – např. postavením plotu (pokud mezi pozemky žádný není) anebo jeho zvýšením, aby se věci nebo zvířata na sousedovu zahradu nemohly tak snadno dostat.

Samotný plot mezi pozemky pak mají povinnost udržovat oba sousedé, protože ze zákona plot patří oběma sousedům. Pokud si však sousedé v minulosti vlastnictví plotu rozdělili jinak anebo jde o dva ploty s mezerou mezi nimi, opravuje si samozřejmě každý svůj plot. Pokud se soused o plot nestará a Vám jeho poškozením hrozí škoda, můžeme k jeho opravě donutit souseda i žalobou.

ZPĚT NA CENTRUM PRÁVNÍ POMOCI