PRÁVNÍ OKÉNKO

Ta jablka na mé straně pozemku mi patří, sousede aneb o sousedských sporech

19.03.2020

Kvalitu bydlení v domě nebo v bytě neovlivňuje pouze lokalita a samotná nemovitost, ale samozřejmě také sousedé v okolí naší nemovitosti. Sousedské spory dokážou přitom znepříjemnit bydlení jako máloco jiného, dá se jim však předcházet? A jaká práva a povinnosti vlastně mezi sousedy platí?

Velmi častým předmětem sporu může být například větev sousedova ovocného stromu, která zasahuje až nad náš pozemek. Komu patří plody na této části stromu? Pokud jsou ještě na stromě nebo na keři, patří vlastníkovi stromu a nemůžeme je tedy očesat, i když jsou nad naším pozemkem. Pokud však již ze stromu nebo keře spadly a leží na našem pozemku (například spadaná jablka na naší straně plotu), můžeme si je vzít, patří totiž nám.

Můžeme však takovou větev odstranit, pokud nám nad pozemkem překáží? Nejprve je nutné upozornit majitele stromu nebo keře, a až tehdy, pokud v přiměřené době nedojde k odstranění, můžeme přesahující část odstranit sami. K odstranění však musíme přistupovat šetrně a ve vhodném vegetačním období, navíc nám musí strom objektivně překážet. Pokud část stromu zasahuje nad vzdálený konec zahrady, který stejně nevyužíváme, k odstranění nemáme dle zákona důvod. Podobně přitom zákon nahlíží na kořeny stromů nebo keřů, které zasahují až na náš pozemek – důvod k odstranění bude zejména dán například tehdy, pokud by kořeny ohrožovaly náš dům a jeho statiku.

Vždy však platí, že je nejrozumnější pokusit se se sousedem vzájemně domluvit. V příštím díle se podíváme na to, jak právo nahlíží na věc nebo zvíře souseda na našem pozemku a dále na problematiku hranic pozemků.

ZPĚT NA CENTRUM PRÁVNÍ POMOCI