PRÁVNÍ OKÉNKO

Můžeme požadovat vrácení nemovitosti po jejím prodeji aneb pozor na vedlejší ujednání smlouvy

19.03.2020

Při sjednávání kupní smlouvy umožňuje občanský zákoník i takzvaná vedlejší ujednání, mezi která patří i výhrada vlastnického práva a výhrada zpětné koupě (a prodeje). Výhrada vlastnického práva znamená, že se kupující stane vlastníkem kupované věci teprve úplným zaplacením kupní ceny. Dokud tedy není zcela zaplaceno za prodávanou věc, zůstává tato věc majetkem prodávajícího, i když už byla předána a je užívána kupujícím. Pokud však dojde k poškození věci Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím převzetím kupujícím. Dalším typem vedlejšího ujednání je výhrada zpětné koupě. Prodávající se může později rozmyslet, že chce věc (a to i např. dům) koupit zpět od kupujícího a ten mu ji musí prodat. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu věc v nezhoršeném stavu a prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu. V kupní smlouvě bude zpravidla sjednáno, v jaké lhůtě může prodávající požadovat zpětný odkup věci, jinak platí u nemovitých věcí desetiletá lhůta, u ostatních věcí pak lhůta tříletá. Byla-li výhrada zpětné koupě ujednána k nemovitosti jako právo věcné (je tedy uvedena v katastru nemovitostí), lze věc zatížit (např. k němu zřídit hypotéku) jen se souhlasem toho, pro koho je právo zpětné koupě ve veřejném seznamu zapsáno.

ZPĚT NA CENTRUM PRÁVNÍ POMOCI