PRÁVNÍ OKÉNKO

Strašák jménem předlužené dědictví – jak mu předejít a jak se bránit

02.07.2020

Většina z nás si pod pojmem dědictví asi představí majetkový zisk. Nicméně ne vždy tomu tak skutečně je. Může se totiž stát, že dědic zdědí po zůstavitelovi také dluhy, které mohou být tak vysoké, že překračují hodnotu nabytého dědictví. Jak se tedy dědic může bránit, aby nemusel platit za dluhy, které sám nezpůsobil, ale „pouze“ je zdědil?

Jednou z možností obrany je odmítnutí dědictví, které je možné učinit v pozůstalostním řízení. Musí k němu ale dojít ještě dříve, než se osoba začne chovat jako dědic, tzn., že nemůže dojít k tomu, že osoba začne disponovat s finančním účtem zůstavitele a následně si to rozmyslí a bude chtít dědictví odmítnout. Co však když dědictví vypadá v pořádku, a dluhy se objeví až později?

Důležitá je možnost využít tzv. výhrady soupisu pozůstalosti. V zásadě se jedná o prohlášení dědice, že přijímá dluhy zůstavitele jen do výše nabytého dědictví. Uplatnit výhradu soupisu musí dědic do jednoho měsíce ode dne, kdy byl o tomto právu vyrozuměn, stejně jako je tomu u odmítnutí dědictví.

V případě, kdy nemáme představu o tom, zda zůstavitel něco dluží, je na místě uplatnění výhrady soupisu. Pokud ale víme, nebo je pravděpodobné, že po sobě zůstavitel zanechal spoustu dluhů, je výhodnější zvolit jednodušší a rychlejší způsob obrany – dědictví jednoduše odmítnout. Podstatné také je, že jednou odmítnuté dědictví již nemůžeme přijmout – i kdyby se dodatečně přišlo na velký majetek, dědictví už nemůžeme přijmout.

ZPĚT NA CENTRUM PRÁVNÍ POMOCI