PRÁVNÍ OKÉNKO

Kdo po mně bude dědit, když jsem nesepsal závěť ani dědickou smlouvu aneb dědění ze zákona

02.07.2020

Dědění ze zákona nastává v případě, kdy zůstavitel, tedy osoba, po které se má dědit, nesepsal dědickou smlouvu či závěť, nebo ji nesepsal o celém svém majetku. V takovém případě pak následuje dědění na základě zákonné posloupnosti.

V zákoně je uvedeno celkem šest tzv. dědických tříd, které postupně určují, kdo bude v daném případě dědit. Nejprve dědí ze zákona manžel nebo manželka polovinu a polovinu děti, a pokud děti nedědí (jsou po smrti nebo vyděděné), tak jejich děti. Pokud však nedědí ani naše děti, ani vnuci, dědí s manželem nebo manželkou i naši rodiče a dále ten, kdo s námi žil ve společné domácnosti (sem bychom mohli zařadit i nesezdané páry). V dalších dědických třídách jsou zohledněni i naši sourozenci. Pokud by z nějakého důvodu sourozenci nedědili, mohli by dědit i naši synovci či neteře. I když si to možná těžko dovedeme představit, dědit mohou i naši prarodiče, tedy jeho babička nebo dědeček a případně i prababička a pradědeček. To už by se ale opravdu jednalo spíše o raritu.

Pokud se nepodaří podle této posloupnosti žádného dědice najít, nebo by dokonce všichni dědicové dědictví odmítli, připadne dědictví do vlastnictví státu. Z výše uvedeného také vyplývá, že náš majetek může zdědit někdo, komu bychom ho nechtěli nechat, anebo (což je velmi časté), majetek zdědí velká řada lidí a po našem pohřbu následuje tahanice o majetek. Vždy je tedy lepší sepsat závěť, protože v té můžeme nejlépe sepsat naše přání, kdo má po naší smrti co zdědit.

ZPĚT NA CENTRUM PRÁVNÍ POMOCI