PRÁVNÍ OKÉNKO

Do roka a do dne aneb jak se počítá čas v právu

02.07.2020

V právu je nutné vždy přesně vědět, jak se počítá tzv. plynutí času. Do kdy je platná naše smlouva, kdy musíme splatit dluh, do kdy můžeme vrátit zboží v obchodě. Pokud máme ve smlouvě napsáno přesné datum, do kdy musíme něco splnit (např. zaplatit platbu), je to jasné a nemusíme nic počítat. Co když však máme termín do týdne nebo do 14 dní? Jak určíme přesný termín?

V případě, že je lhůta nebo doba určena počtem dnů (např. na 14 dní), počítá se až od dne následujícího po dni, který je podstatný pro začátek lhůty. Pokud tedy můžeme od smlouvy odstoupit do 14 dní od jejího uzavření, a smlouvu jsme uzavřeli 12. září, možnost odstoupení od smlouvy máme až do 26. září včetně. Navíc platí, že pokud poslední den lhůty připadne na sobotu, neděli, nebo svátek, lhůta končí až nejbližší pracovní den. Pokud bude tedy 26. září sobota, lhůta nám vlastně skončí až 29. září v úterý (28. září je státní svátek). Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let pak končí stejným dnem nebo číslem data jako den, který je podstatný pro začátek lhůty. Pokud máme tedy povinnost splatit dluh do tří měsíců od 15. ledna, dluh bude splatný 15. dubna.

Výše uvedená pravidla se však neuplatní v řízeních před soudy, tam zákon lhůty upravuje odlišně.

ZPĚT NA CENTRUM PRÁVNÍ POMOCI