PRÁVNÍ OKÉNKO

Odpovědnost za vyjádření na facebooku – aneb někdy je mlčeti zlato, mluviti stříbro

02.07.2020

Internet a sociální sítě obecně nám nabízí velký prostor k tomu, abychom vyjádřili svůj názor. Svoboda projevu však není bezbřehá. Ačkoliv se říká, že papír a monitor snesou všechno, měli bychom si dát pozor na to, jakým způsobem se k určitým věcem vyjadřujeme, neboť výroky umístěné na internetu jsou na rozdíl od hospodských řečí u piva dokazatelné a může za ně dokonce hrozit trestněprávní postih. Ten se bude týkat zejména vulgárních, nepravdivých či až dokonce nenávistných komentářů.

Trestní zákoník upravuje hned několik trestných činů, kterých se autor takových komentářů a příspěvků může dopustit. Nejčastějším z nich je trestný čin pomluvy. O pomluvu se jedná v případě, kdy daná osoba o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u ostatních. Tato vážnost může být ohrožena zejména v zaměstnání nebo třeba v rodinných vztazích.

Dalším trestným činem může být podpora a propagace terorismu. Toho se dopustí ten, kdo veřejně podněcuje ke spáchání teroristického trestného činu, nebo jeho spáchání veřejně schvaluje či dokonce jeho pachatele vychvaluje. Může se jednat i o krátký příspěvek v diskuzi pod zprávou o nějakém teroristickém útoku nebo protiprávním činu. Pokud by se komentář týkal rasové nesnášenlivosti anebo například hanobil náboženství, může se jednat o trestný čin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, za který hrozí trest odnětím svobody až na dvě léta.

Na závěr je tedy vhodné poznamenat, že předtím, než vyjádříme svůj názor, bychom si měli dvakrát rozmyslet, jestli nám byť na první pohled pro nás neškodný komentář za to skutečně stojí. Většinu takových „závadných“ příspěvků by jejich autoři člověku do očí nikdy neřekli.

ZPĚT NA CENTRUM PRÁVNÍ POMOCI