PRÁVNÍ OKÉNKO

Koronavirus a zaměstnanec aneb co nám může zaměstnavatel nařídit v souvislosti s hrozící nákazou?

02.07.2020

I když odhlédneme od nedávného zavření škol a s tím spojených problémů kam s dětmi, není pochyb o tom, že koronavirus značně ovlivňuje právní vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Dnes se tedy podíváme na to, jaká opatření může zaměstnavatel nařídit svým zaměstnancům v souvislosti s možnou nákazou.

Pokud u zaměstnance hrozí, že může být nakažen, a je u něho nařízena karanténa, jedná se o tzv. překážku v práci na straně zaměstnance. V takovém případě mu prvních 14 dní náleží náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku. Pokud by karanténa nebo případně potvrzená nemoc trvala déle, náleží zaměstnanci nemocenská. Podstatné je, že o nařízení karantény musíme zaměstnavatele bezodkladně informovat a karanténu dokázat.

Zaměstnavatel se zaměstnancem z preventivních důvodů může dohodnout na výkonu práce z domova, nicméně nemůže tzv. „home office“ nařídit. Na práci z domova se můžeme přitom dohodnout i v případě, že máme nařízenou karanténu. V případě práce z domova normálně vykonáváme práci, proto nám náleží mzda jako obvykle. Hrozící nákazu lze také řešit dohodou o čerpání dovolené, pokud však zaměstnavatel chce dovolenou nařídit, musí to oznámit zaměstnanci alespoň 14 dní předem. V případě napracovaných přesčasů může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit čerpání náhradního volna.

V každém případě by se oba měli snažit najít nejvhodnější řešení pro daný typ zaměstnání. Pokud by společnou řeč nenašli, zaměstnanec by pracovat chtěl, ale zaměstnavatel by mu z důvodu možného rizika nákazy práci nepřidělil, bude se jednat o překážku na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší opět náhrada mzdy ve výši alespoň 60 % průměrného výdělku.

ZPĚT NA CENTRUM PRÁVNÍ POMOCI