PRÁVNÍ OKÉNKO

Nakažená dovolená aneb co nyní se zakoupeným zájezdem

02.07.2020

V souvislosti s aktuálními opatřeními vlády a uzavřením hranic kvůli šíření nákazy koronaviru vyvstala pro mnohé z nás otázka, co s již objednanou a zaplacenou dovolenou v případě, že chcete z obavy z nákazy raději zůstat doma v bezpečí a zájezd zrušit. Dnes se podíváme na to, za jakých podmínek je možné zájezd zrušit a zda nám náleží právo na vrácení ceny zájezdu.

Předně je třeba říci, že vláda zakázala od soboty vycestování do tzv. rizikových zemí, cestovní kanceláře tak zájezdy do těchto zemí musí zrušit a vrátit nám to, co jsme za zájezd už zaplatili. Co však se zájezdem mimo rizikovou oblast? Pokud však cestovní kancelář zájezd nezruší a od zájezdu chceme odstoupit my, musíme obecně počítat s povinností zaplatit stornopoplatek. Zákon ale myslí i na situace, kdy se odstupné neplatí, a to jestliže v místě, kam máte namířeno, nebo v jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti. Tyto okolnosti musí mít významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa pobytu. Možnost odstoupit bez stornopoplatků tak máme zejména v případě, kdy by cesta anebo místo pobytu byly dotčeny karanténními opatřeními.

Pokud splníte výše uvedené podmínky, nejen že v takovém případě neplatíte odstupné, ale také máte právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd.

ZPĚT NA CENTRUM PRÁVNÍ POMOCI