PRÁVNÍ OKÉNKO

Senioři jako snadné oběti trestných činů – jak se bránit?

02.07.2020

Senioři se často stávají obětmi trestné činnosti. Děje se tak z důvodu jejich přílišné důvěřivosti, menší informovanosti, mnohdy osamělosti nebo třeba proto, že pachatelé počítají s tím, že se útoku senioři sami neubrání. I proto byli senioři zařazeni do kategorie zvlášť zranitelných obětí a mají tak k dispozici zvláštní práva, která mohou jejich postavení zlepšit. Mezi ně patří například právo na bezplatnou odbornou pomoc nebo na obzvlášť citlivý přístup během vyšetřování trestných činů.

Mezi nejčastěji páchané trestné činnosti na seniorech patří krádeže, loupeže nebo podvody. Zvláštní skupinou, a bohužel poměrně častou, jsou nebezpeční pouliční či podomní prodejci, kteří přichází s „výhodnými“ nabídkami. Proto je důležité, aby senioři byli obezřetní, nesdělovali důvěrné informace cizím lidem, včetně výše svých úspor nebo majetku, nepodlehli nátlakům pachatele, v případě nabídek prostřednictvím podezřelých telefonátů hovor odmítli nebo na ně vůbec nereagovali. V případě, že k takovému uzavření smlouvy dojde, a to ať už přes telefon anebo přes internet, od takové smlouvy můžeme odstoupit bez jakékoli pokuty nebo postihu, a to do 14 dnů od jejího uzavření.

V případě, kdy by se senioři cítili v nebezpečí nebo by si nevěděli rady, mají hned několik možností, kam se obrátit o pomoc. Kromě policie mohou senioři volat například na bezplatnou právní linku organizace Život 90 (222 333 555), organizace Bílý kruh bezpečí (116 006), která poskytuje pomoc obětem trestných činů, nebo na bezplatnou linku nadačního fondu Elpida (800 200 007), a neposlední řadě, pokud mají tu možnost, kontaktovat své blízké.

ZPĚT NA CENTRUM PRÁVNÍ POMOCI