O MNĚ1. Znovu Salon republiky

Budu usilovat o inovativní, živé a hrdé město, které bude opravdovým centrem hradeckého regionu a bude chránit své životní prostředí.

Můžeme si klást otázku, jestli je třeba Hradecký prvorepublikový salon republiky dále rozvíjet, když bylo naše město tak dobře postaveno a dobře se v něm žije i dnes. Já jsem přesvědčen, že ano. „Znovu Salon republiky“ může někomu znít jako klišé, pro mne jde o slova s velmi širokým dosahem.

Určitě jde o architektonicky kvalitní výstavbu a stavební rozvoj Hradce Králové a okolí. Když vystoupáte na Bílou věž (mimochodem velmi zdatně rekonstruovanou včetně vnitřní interaktivní expozice o historii Hradce a Salonu republiky), tak kterýmkoliv směrem se podíváte, je třeba město systematicky rozvíjet. Je toho hodně, co zbývá k řešení, na druhou stranu je tu velký prostor město do budoucna tvořit a rozvíjet.

Salon republiky je i o životě ve městě. Občas slýchám, že se toho v Hradci moc neděje. Není to pravda. Když člověk bedlivě sleduje všechny akce, které se ve městě dějí, tak je to opravdu široká nabídka a ani je nestihnete všechny navštívit. Jiná věc je, jestli se jako Hradečáci zvedneme z pohodlí svých domovů a do města se čas od času vydáme a městem žijeme.

Co je na Hradci moc sympatické oproti větším městům, jako je třeba Praha, je to, že velikost města nabízí bohaté vyžití a kvalitní život, zároveň ale můžete sledovat všechny podstatné věci v souvislostech a své město opravdu znát. Neztrácíte se v nekonečném davu lidí, akcí, dopravních cest a všech různých možností, které je obtížné uchopit.

Salon republiky je i o identitě, kterou by si Hradec měl najít a dlouhodobě systematicky rozvíjet. Tak, aby když se řekne Hradec Králové kdekoliv v Česku, všichni si ho spojili s nějakou zajímavou pozitivní věcí nebo ideálně vícero. Podobně jako má Plzeň plzeňské pivo nebo sousední Pardubice koně a Velkou Pardubickou.

Identitu Hradce můžeme hledat v minulosti, v době věnného města českých královen, v době husitské, v královské tradici druhé poloviny 15. až 17. století, kdy byl Hradec Králové druhým nejvýznamnějším městem zemí koruny české, v době tereziánské pevnosti nebo v době moderního Hradce a jeho architektury. Myslím, že pro rozvoj identity hodně přispěje možnost ji vidět ve zhmotněné podobě i mít možnost si ji představit i v současnosti. Měli bychom se tedy soustředit na hradeckou moderní architekturu. Měli bychom se pokusit ji prezentovat jak odbornou, tak zábavnou a populární formou, tak aby přitáhla co největší zájem věřejnosti, jak z Hradecka, tak mimo něj.

Identitu Hradce a okolí bychom měli rozvíjet v současnosti a do budoucna. Z mého pohledu je zajímavé usilovat o to, aby byl Hradec Králové vnímán jako destinace pro klidnou turistiku pro rodiny s dětmi a seniory. Taková turistika nezatíží město a naopak přispěje k rozvoji lokálního podnikání na Hradecku a nabídce služeb.

Další oblastí by mohl být univerzitní kampus a rozvoj Hradce jako univerzitního města s podporou Hradecké Univerzity a všech dalších škol, které v Hradci máme a budeme mít. Konečně stojí za úvahu strategická podpora podnikání- v oblasti nových technologií, IT, zdravotnictví a inovací.

Salon republiky je i o kvalitním a odpovědném vedení města, ale nejen o něm. Je třeba podpořit zapojení dalších institucí, spolků a aktivit. Konkrétně by bylo dobré podpořit a zdůraznit třeba i význam komisí místní samosprávy, včetně poskytnutí kompetencí a možnosti alokovat finanční prostředky na konkrétní projekty. Jednoduše řečeno každý Hradečák by si měl najít oblast, ve které se zapojí do chodu města, nebo si přinejmenším pravidelně najít čas a s městem opravdu žít, tak aby opravdu bylo mnohokrát řečeným Salonem republiky.

Pokud by Vás více zajímal můj pohled na některé ze směrů, jak dojít k salonu republiky, příkládám články, které jsem v poslední době v této souvislosti publikoval v hradeckém tisku:

Vím jak zlepšit životní prostředí v Hradci a okolí
Jak udělat z Hradce znovu salon republiky

2. Dostupné bydlení

V Senátu se zaměřím na přípravu nových a hlavně potřebných zákonů pro finančně dostupnější bydlení pro občany měst a obcí všech generací. Finančně dostupnější bydlení rovněž přispěje tomu, že lidé budou zůstávat v regionech a ekonomika a další složky života se budou vyvíjet rovnoměrně a nikoliv jen v Praze a okolí.

Nové zákony musí řešit zejména následující problémy:

 • Rychlejší územní plánování,
 • nový stavební zákon a s tím související rychlejší povolení ke stavbě - v současné době jsem v rychlosti povolení stavby ve světě až na 157. místě, což je alarmující,
 • nové zákony podporující družstevní bydlení, které bylo velmi oblíbené v období první republiky a dnes je trochu pozapomenuté, přitom umožnuje výstavbu bytů za nižších nákladů než běžným developerským způsobem,
 • zákon o finanční podpoře bydlení i v menších obcích a městech, kde běžní developeři nechtějí stavět.

Podrobnější informace ohledně dostupného bydlení najdete v přiloženém článku, který jsem publikoval v hradeckém Deníku.

Jak zajistit v Hradci a okolí levnější byty

3. Moderní senátor

O SENÁTU

 • Senát je pojistkou proti nedemokratickým změnám, chrání naše práva a svobody.
 • Bez souhlasu Senátu nelze měnit volební a ústavní zákony.
 • Senát rozhoduje o kandidátech do základních institucí demokratického právního státu jako je Ústavní soud.
 • Senát je odborným kontrolorem zákonů, které jsou ve Sněmovně vytvářeny na stranických základech a prioritách. Senát opraví každý čtvrtý zákon, celkem jich za dobu svého působení opravil již více než 500. I když je hlavní činností Senátu v Praze kontrola legislativy, v současnosti je v Senátu jenom 7 právníků.
 • Všech 81 senátorů a senátorek může díky svým pravomocem, síle mandátu a finančnímu zázemí působit ve svých volebních obvodech coby místní ombudsman. Ať už ve vztahu k státním institucím či místní samosprávě.
 • Senátor může vyžadovat informace od všech úřadů, od ministerstev až po obce.
 • Senátor je oprávněn se zúčastnit zasedání obecního zastupitelstva.

JAK PRACUJE DOBRÝ A MODERNÍ SENÁTOR ?

 • Má odbornou znalost či životní zkušenosti v určitém oboru a využívá jich při přípravě zpravodajských zpráv a vystupování na plénu.
 • Aktivně se účastní všech schůzí pléna a výborů.
 • Je transparentní. Vede otevřený diář, registr schůzek s lobbisty a má majetkové přiznání na webu.
 • Aktivně působí ve volebním obvodě. Má otevřenou senátní kancelář v obvodě, ve které má stále dostupného asistenta. Pravidelně se schází s občany a pomáhá nacházet řešení jejich problémů. Zajištuje základní právní poradenství a pomáhá občanům se v zákonech orientovat.
 • Využívá senátní mandát pro občany volebního obvodu. Dotazuje se za ně a komunikuje se státními či samosprávnými úřady. Zjišťuje za ně oprávněné informace, které jsou pro ně jinak jen složitě dostupné přes zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Podporuje místní spolky a občansky aktivní veřejnost.
 • Pravidelně informuje o své práci veřejnost.

JAKÉ HODNOTY CHCI JAKO SENÁTOR PROSAZOVAT ?

 • Důvěra v hodnotu demokratického právního státu a spravedlnost.
 • Nezpochybnitelnost základních lidských práv, svobody a solidarity.
 • Podpora vzdělání jako jedné z nejdůležitějších hodnot společnosti.
 • Podpora aktivního občanství a co největší občanské participace na demokratickém procesu včetně veřejné kontroly.
 • Budování a obnovování důvěry v demokratické instituce.
 • Podpora aktivního členství České republiky v EU a NATO.
 • Podpora rovných příležitostí pro všechny.
 • Práva a povinnosti platí stejně pro všechny bez výjimky.
 • Trvale udržitelná ochrana přírodního i kulturního bohatství.
 • Slušné a odvážné jednání a vystupování.

4. A ještě něco navíc...

DÁLE BUDU V SENÁTU PROSAZOVAT NÁSLEDUJÍCÍ CÍLE

 • Budu se snažit bránit tomu, aby se na budování atomového reaktoru jakkoli podílelo Rusko.
 • V rámci výkonu mandátu senátora budu bránit tomu, aby se jakékoli čínské firmy podílely na budování sítě 5G.
 • Záleží mi na lidských právech. Budu bojovat za to, aby v zahraniční politice ČR měl apel na dodržování lidských práv přednost před ekonomickými zájmy.
 • Jako Hradečák, Čech a Evropan, budu hájit a vysvětlovat výhody našeho členství v EU.
 • Vím, jak je důležité o věcech debatovat. Budu se snažit být neustále mezi lidmi a diskuzí s nimi zahlazovat příkopy mezi veřejností a politikou.
 • Budu podporovat počínající spolupráci demokratických stran směrem k volbám do Sněmovny.