O MNĚ


DOSAVADNÍ VÝSLEDKY MÉ PRÁCE PRO HRADEC A OKOLÍ

V roce 2018 jsem byl zvolen členem zastupitelstva města Hradec Králové za Hradecký demokratický klub. I přesto, že hned po volbách jsme se usilovně snažili o vytvoření vedení města složeného ze středopravých demokratických stran, došlo ke sjednání koalice v čele s ODS a ANO. Ovšem již první dva roky fungování vedení města ukázaly, že jde o uspořádání nefunkční.

Za několik posledních let se mi jak v rámci činnosti zastupitele, tak mimo ni, podařilo dosáhnout mnohých výsledků pro lidi ve veřejném zájmu:

  • Nový územní plán města: Jako opoziční zastupitel dlouhodobě tlačím na vedení města, aby byl přijat nový územní plán a Hradecko se mohlo rozvíjet – bez nového územního plánu v Hradci stojíme.
  • Férově hájím vaše zájmy na městě: Hlídám rozhodování vedení města a kriticky poukazuji na jeho pasivitu nebo nevhodná rozhodnutí v oblasti rozvoje města a snažím se nalézat pro město i pro občany vhodná řešení – od uspořádání bytového domu v Kuklenách vedle školního hřiště, řešení černých staveb CTP až po řešení Benešovky nebo výkupy pozemků pro cyklostezku z Hradce do Stěžer.
  • Plachta: Dojednal jsem dohodu mezi ochránci životního prostředí a místními podnikateli o přírodní památce Plachta. Zvažovaná silnice přes Plachtu je nesmyslná.
  • Benešovka: V reakci na pasivitu města jsme ve spolupráci s obyvateli Benešovy třídy vymysleli řešení současné patové situace ve věci získání povolení pro rekonstrukci Benešovy třídy. Navrhované řešení předkládáme vedení města.
  • Bezplatná poradna: Založil jsem Bezplatné centrum právní a finanční pomoci, ve kterém jsme pomohli již mnoha lidem, kteří se neorientují v právu a nebo ve financích. Již několik let publikuji v Hradečáku o právních otázkách pro lidi čtivou formou – právní okénka. Připravujeme i legislativu – v současnosti pracujeme na zákoně, který pomůže lidem, kteří prošli rakovinou.
  • Pomoc při coronavirové krizi v Hradci: Podílel jsem se na rozjezdu akce Hradec tiskne štíty, a to finančně a společne se synem kompletací a rozvojem štítů. V souvislosti s Covidem jsem poskytoval bezplatné právní poradenství.
  • Podpora veřejně prospěšných aktivit: Dlouhodobě podporuji celou řadu veřejně prospěšných aktivit – Nadační fond nezávislé žurnalistiky, hradecká organizace Pamět národa, jako člen správní rady podporuji Univerzitu Hradec Králové. Založil jsem spolek Rozvíjíme Hradec, který podporuje veřejné aktivity v Hradci Králové a okolí.

    Jsem přesvědčený, že jsem pro lidi na Hradecku již něco udělal. A jsem si také jistý, že jako senátor bych toho dokázal ještě více – měl bych díky této funkci přístup nejen na kraji, ale i v Praze, nepracoval bych sám, ale mel bych k dispozici tým spolupracovníků - tým je vždy efektivnější než jednotlivci.

Pokud by vás mé dosavadní kroky, stejně tak jako mé vize zajímali více, níže naleznete odkazy na mé články v Hradeckém Deníku.

Jak zajistit v Hradci a okolí levnější byty
Vím jak zlepšit životní prostředí v Hradci a okolí
Dohoda Na Plachtě je příkladem komunikace, rozumu a vůle se dohodnout
Jak udělat z Hradce znovu salon republiky